Har du brug for hjælp til at bryde volden? 

Er du udsat for vold?

– og har du brug for at komme væk fra volden?

Mandekrisecenter Lolland er et socialt tilbud til mænd, som oplever stalking, fysisk, psykisk, seksuel eller økonomisk vold af en nærtstående partner.

På Mandekrisecenter Lolland kan du få hjælp og vejledning til at stoppe konflikter og vold i dit parforhold. Vi tilbyder støtte og vejledning, og rådgiver dig, så du bedst muligt kommer videre i dit liv. På Mandekrisecenter Lolland har du mulighed for at få en midlertidig bolig i en af vores lejligheder, hvor du får ro og støtte til at få din tilværelse på ret køl igen.

Hvad er vold?

Fysisk vold og trusler i hjemmet er virkeligheden for 57.000 danskere. En tredjedel af dem er mænd. For mange er vold et kæmpe tabu, og især for mænd kan det være svært at få den hjælp, de har brug for.

Men vold er ikke bare vold – Vold kan være både fysisk vold, psykisk vold, økonomisk vold, seksuel vold, materiel vold og stalking.

Er du i tvivl, om du er bliver udsat for vold? Læs mere om de forskellige typer af vold lige her

Alle fortjener et liv uden vold

Oplever du vold fra din partner, så kan det være rigtig svært at tale om, og endnu sværere at bryde med volden. Særligt for mænd kan vold være et tabu, for det er ikke lige det man snakker med kammeraterne om. 

På Mandekrisecenter Lolland kan du få hjælp, vejledning og støtte til et liv uden vold, og du er ikke alene.  

Læs mere om vores tilbud lige her.  

Hvem er i målgruppen

Mandekrisecenter Lollands målgruppe er mænd, der har været udsat for vold i nære relationer, samt mænd der står i en særlig svær social situation, hvor de ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Målgruppen indeholder blandt andre mænd, der har været udsat for vold i nære relationer. Det kan også være mænd, der, som følge af parbrud, skilsmisse, eller andre tilstødende sociale problemer, ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig fx på grund af en særlig svær social situation eller på grund af forfølgelse eller voldsudsættelse, og som har behov for botilbud og for tilbud om støtte til at bearbejde volden, samt aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Målgruppens problematikker kan være psykisk vold, fysisk vold, materiel vold, økonomisk vold, seksuel vold, stalking, depression, vanskeligheder med at fastholde arbejde, arbejdsløshed, handlingslammelse eller et højt konfliktniveau i nære relationer.Mænd, der indskrives på Mandekrisecenter Lolland med særlige sociale problemer, kan være karakteriseret ved kriser opstået som følge af voldsudsættelse, økonomiske vanskeligheder, udelukkelse fra arbejdsmarkedet eller problematiske familierelationer, samt mænd uden stabilt netværk. 

Børn og fædre kan bo sammen på Mandekrisecenter Lolland samt have samvær på centret, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. 

Målgruppen omfatter ikke mænd med ubehandlede misbrug eller ubehandlet psykisk sygdom. Ligesom mænd med svære problemstillinger, der medfører uhensigtsmæssig adfærd til gene for husets øvrige mænd og ansatte, heller ikke er omfattet af målgruppen.

Tilsynsrapporten for Mandekrisecenter Lolland er kommet – og vi er meget tilfredse med resultatet!

Alle de punkter, man måler på, er opfyldt, og vi har oven i købet fået godkendelse af vores ansøgning om tilladelse til at modtage mænd med børn på Mandekrisecenter Lolland. Vi er superglade for, at tilsynsrapporten understreger, at Mandekrisecenter Lolland er et solidt, socialt tilbud til mænd, der oplever vold i nære relationer.

Klik her for at læse rapporten.

Væk fra siden