Vi hjælper dig med at bryde tabuet

Mandekrisecenter Lolland – et krisecenter for mænd

Mandekrisecenter Lolland er et krisecenter, hvor mænd der er udsat for fysisk, psykisk eller økonomisk vold fra deres partner kan henvende sig og få hjælp.

Mandekrisecenter Lolland åbnede i foråret 2020, og ligger i Nakskov. Centeret er det eneste af sin slags syd for København, og har syv pladser til mænd, som har været udsat for vold fra en partner. 

Mandekrisecenter Lolland er startet af Jesper Berring-Poulsen og Daniel Volmer Jensen, som begge har en lang erfaring indenfor socialområdet, og i mange år har arbejdet med udsatte grupper.

Vejen til Mandekrisecenter Lolland

Det er sjældent, historierne om, hvordan mænd ender på et krisecenter, bliver fortalt. Hvis man leder længe nok, kan man læse lidt om de kriser, mændene gennemlever.

Vold mod mænd er stadig et stort og meget tabubelagt emne, som mange har svært ved at forholde sig til. Omverden har oftest svært ved at forestille sig, hvad der sker, hvordan det foregår, eller hvorfor manden finder sig i det.

På Mandekrisecenter Lolland møder vi dagligt mænd, som fortæller om fysisk og psykisk vold i nære relationer, og nogle af dem vil gerne fortælle deres historie, for ”måske kan det hjælpe andre til at turde række ud og få hjælp”. Vi synes, det er supermodigt og meget betænksomt at ville fortælle om et svært liv for at kunne hjælpe andre. Det er os på Mandekrisecenter Lolland, der har besluttet at sløre ansigterne på de mænd, der fortæller.

Vi håber, I vil sende en masse gode tanker i retning af de mænd, der fortæller på video, hvorfor de endte på et Mandekrisecenter, hvordan livet er her, og ikke mindst om deres tanker om fremtiden.

Væk fra siden